Informatie voor scholen
Onderwijs in het recht: een innovatief project in uw groep 8. Maatschappelijk relevant onderwijs dat inspireert.
Image is not available
Ook voor plusgroepen en middelbaar onderwijs
De lesmethode is ook zeer geschikt voor plusgroepen, talentklassen, en middelbaar onderwijs.
Geschikt voor zelfwerkzaamheid
Het lesmateriaal is het meest geschikt om mee te werken in kleine groepjes of klassikaal.
De JuniorJurist Academie is..
Leuk, levendig en kleurrijk
Het lesmateriaal is leuk en grappig. De kinderen leren en hebben plezier.
Makkelijk voor de leerkracht
Het tijdschrift is voorzien van een handleiding voor de leerkracht. Dus kennis van het recht is niet nodig.
Inhoudelijk informatief
Het tijdschrift “Recht en Wet” is erg informatief en ook sterk gericht op het trainen van vaardigheden
Interactief
Het tijdschrift werkt goed samen met de tegenwoordige technologie en laat kinderen zelf dingen opzoeken met hun mobieltjes op het internet.
Bereik de kerndoelen van het primair onderwijs.
Van scholen horen wij dat de kerndoelen die gaan over burgerschap moeilijk in te vullen zijn. Dit lesmateriaal draagt daar goed aan bij.
Image is not available
Meld uw school aan!
Sinds 2013 hebben al vele scholen in heel Nederland meegedaan aan de JuniorJurist Academie. Heeft u vragen, of wilt u ervaringen van andere groepen horen?
Image is not available
Slider